Audio Database

The

DENON PMA-S10III
250,000yen(around the 2000 time)

Description
@
The Integrated Amplifier which attained high-quality sound-ization by the injection of the further amount of resources inheriting the basic composition of PMA-S10II.

Large current type magnification element UHC-MOS with 3 to 10 times [ usual ] as many current supply capacity called peak current 120A is adopted as an output stage. This UHC-MOS is adopted in a single push pull circuit, and coexistence of high power and delicate power of expression is aimed at.

The toroidal transformer with a large-sized magnetism circuit is adopted as a power transformer. The flattery nature to the music signal is improved by performing the design which has a large dynamic range to a magnetic saturation domain. Moreover, in order to solve the problem of vibration which was a weak point of the toroidal transformer, the method of fixing the S.B. (Stable Based) system which uses an aluminum sand casting case is adopted.
Furthermore, the mutual intervention between each circuit is suppressed by becoming independent about the winding wire of the power source of a voltage magnification stage or a phone equalizer, and making the transformer of the control circuit power source which controls a signal relay etc. become independent.

Each of the volume circuit, the tone circuit, and the power amplifier circuit was improved, and the maximum of the frequency response at the time of real use is improved to 100kHz. Furthermore, the noise generated within amplifier at the time of real use is stopped by improving a volume circuit.

The first Schottky barrier diode to be developed for high frequency rectification as a power amplifier power source of a mass-production model is carried in the rectifier circuit by parallel connection. The low-noise characteristic by high-speed operation and the outstanding large current characteristic have realized the low-noise, low loss, and improvement in the speed of a power supply circuit.
Furthermore, the combination of the electrolytic condenser which uses low impedance electrode foil, and the capacitor by which frequency responses differ has realized current supply stabilized in all the zones of play frequency.
Moreover, the OFC wiring material of a very thick is used for wiring from a power transformer output to a power amplifier output stage.

In order to suppress sound quality degradation by the mutual intervention between circuits, or inflow of a noise, the twin monophonic composition which became independent by right and left about the power amplifier block is adopted, and also the circuit where signal levels differ is also separated, and it is considered as 6 block structures which put cover into practice.
Moreover, in order to suppress generating of the noise by vibration, while using the sheet steel with a thickness of 1.6mm which performed black paint for a chassis and improving rigidity, equalization of the temperature in a chassis is attained.
The sintered alloy insulator who changes vibration into heat at an insulator and reduces vibration on a chassis is employed. Furthermore, the effect is heightened by sticking the material which absorbs vibration.
Furthermore, various oscillating measures, such as an improvement of how a power amplifier circuit / power radiator should cling, and formation of a six-point stop of a top covering heavens side, are taken.

brass shaving appearance of the speaker terminal is carried out, it plates with gold at a part, and is reducing the transmission loss. Moreover, the bore diameter of a clamp part is made large-sized with phi6mm, and correspondence to a very-thick speaker cable is aimed at.
Those with two line and bi-wiring connection are also possible for a speaker terminal.

In order to reduce inflow of noise current, such as a constant current circuit, to the grand circuit used as the origin/datum of signal magnification, the Precision Signal Ground circuit is carried.

The phone equalizer which adopted the first rank circuit of discrete composition of having used low-noise FET is carried. High-quality sound-ization is attained by the regulated power supply only for a phone equalizer.
Moreover, the cartridge of both of MM/MC is supported by the change of a switch.

40 type 4-unit volume -- large-sized shaving appearance was carried out, a gilding pin jack, OFC internal wiring material, the inactive gas enclosure type relay, the high-quality sound capacitor, the attachment-and-detachment type very-thick power cord, etc. are adopted, and the SILMIC II electrolytic condenser is newly adopted.

Rear
Internal
UHC-MOS FET
Schottky
Large-sized
Use Sintered

Rating of a mode
Form Integrated Amplifier
<Power amplifier part>
Output power
(Both channel drive, CD->SP out)
100W+100W (8 ohms, 20Hz - 20kHz, THD 0.07%)
200W+200W (4 ohms, 1kHz, THD 0.7%)
THD 0.01% (Output-power-3dB o'clock, 8 ohms, 1kHz)
Output terminal Speaker AorB: 4ohms - 16ohms
Speaker A+B: 8ohm-16ohm
At the time of bi-wiring: 4ohms - 16ohms
<Preamplifier part>
Input sensitivity/impedance Line: 150mV/47kohm (Source Direct off)
150mV/15kohm (Source Direct on)
Phono MM: 2.5mV/47kohm
Phono MC: 0.2mV/100 ohms
Equalizer amplifier output Rec out:150mV
RIAA deflection Phono MM: 20Hz-20kHz}0.5dB
Phono MC: 30Hz-20kHz}0.5dB
<Synthesis>
Frequency response 5Hz-100kHz+0 -3 dB
Signal to noise ratio
(A network, an input short circuit)
Line:110dB
Phono MM: 91dB (at the time of a 5mV input)
Phono MC: 76dB (at the time of a 0.5mV input)
Tone control Bass: }8dB (100Hz)
Treble: }8dB (10kHz)
Power receptacle switched: Two lines, a total of 120W
unswitched: One line, 240W
Power supply voltage AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 300W
Dimensions (a base, a knob, a terminal included) Width 434x height 181x depth of 485mm
Weight 28kg