Audio Database

The

DENON PMA-980
138,000yen(around the 1986 time)

Description
@
The Integrated Amplifier which corresponded to CD age, supplied the design philosophy of separate amplifier, polished all the circuits, and was crowded.

The dual super unreturned circuit is carried in the power amplifier part.
This circuit is constituted from a distortion servo circuit which negates distortion mutually and suits it with each transistor of N channel of a power stage, and P channel, and has composition without a NFB circuit.
By this, the access speed of a signal improves because there is no NFB loop, and dynamic distorted generating is suppressed.
Moreover, it not only makes static distortion into zero, but since distorted removal capability is excellent, it is carrying out distorted removal to the high order higher-harmonic-wave distorted domain of a super-high region signal.
Furthermore, since there is no NFB loop, in order that the influence of the back electromotive force etc. may not reach a voltage magnification stage at the time of speaker connection, either, dynamic distorted generating is suppressed.

The thing of Pc130W was adopted as the power transistor, and the parallel push pull complimentary circuit is adopted.

All the signal courses are made into the perfect Capacitor-Less (perfect direct-current composition).

In addition to the toroidal transformer of 390VA, the first recovery diode of block condenser (12,000micro-Fx4) + high-speed rectification of phi50x100mm is adopted as a power-source part.
Furthermore, about the same stabilization as a right-and-left independent power source is achieved by adoption of the newly developed balanced type electric supply system floating power source.

In order to play the quality of CD as purely as possible, CD direct input terminal (gilding finishing) is equipped.
At the time of the direct switch ON, it is directly linked with volume, and a signal passes along neither an input selector nor a Rec Out switch, but CD sauce is connected with power amplifier.

The broadband equalizer amplifier which connected the differential amplification by low-noise FET to the first rank parallel is carried.

And the real-time tone control with a turnover change is carried.


Rating of a mode
Form Integrated Amplifier
<Power amplifier part>
Output power (20Hz - 20kHz) 140W+140W (8ohms)
170W+170W (6ohms)
Input sensitivity/impedance Tuner input: 150mV/47kohm
THD 0.003% (20Hz - 20kHz, 70W, 8ohm)
Cross modulation distortion 0.002% (an equivalent for 140W, 8ohms)
Dynamic power 440W/2 ohm
TIM distortion Below measurement full limits
Slew rate More than }350v/microsec
Output bandwidth 5Hz - 80kHz (70W, 0.02%, 8ohms)
Frequency response 1Hz - 250kHz, and +0 -3dB (1W, 8ohm)
Output load impedance 0.1ohm or less
Output terminal Speaker: AorB:6-16ohm, A+B:12-16ohm
Headset-jack maximum except take-off: 550mW (8ohms), 8-400-ohm conformity
<Preamplifier part>
Input sensitivity/impedance Phono MM: 2.5mV/47kohm
Phono MC (High): 0.25mV/100 ohms
Phono MC (Low): 0.125mV/100 ohms
CDs 1 and 2, CD Direct, Tuner, Tape1, 2:150mV/47kohm
The maximum except take-off/Output power 14.5V/150mV(Rec Out
THD 0.001% (Rec Out, 1kHz, 8V)
RIAA deflection 20Hz-100kHz}0.2dB (MC-MM IN-Rec Out)
<Synthesis>
Signal to noise ratio
(an input short circuit, the auditory sensation weighting A)
Phono MM: 90dB (at the time of a 2.5mV input)
Phono MC: 75dB (at the time of a 0.25mV input)
Line: 110dB (at the time of a 150mV input)
Tone control characteristic Bass: }8dB (50Hz/100Hz)
Treble: }8dB (10kHz/20kHz)
Subsonic Filter 18Hz, -12 dB/oct
Loudness control characteristic 100Hz:+7dB
10kHz:+6dB
Power consumption
(Electrical Appliance and Material Control Law)
245W
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Dimensions (a foot, a knob, a terminal included) Width 470x height 167x depth of 446mm
Weight 16.3kg