Audio Database

The

DENON PMA-960
118,000yen(around the 1985 time)

Description
@
The Integrated Amplifier which carries dual super a unreturned circuit.

In PMA-960, the dual super unreturned circuit which raised the completeness of the non-feedback system is carried.
This circuit consists of distortion servo circuits which negate distortion mutually and suit it with each transistor of N channel of a power stage, and P channel.
in order that the feature of dual super a unreturned circuit may not have a NFB loop which returns a signal to an input side, the transmission speed of a signal presses the speed of an original nakedness circuit for it, and if there is no dynamic distorted generating which affects the Hearing impression quality greatly, it will be acquired, and are things. Moreover, theoretically static-distortion is made into zero and there is also an advantage that a slew rate can be made high.
Furthermore, in the high dual super unreturned circuit of the removal effect, it has the distorted removal effect which was excellent to a high order higher-harmonic-wave distorted domain of 20kHz or more,In addition, in order that there may be no NFB loop, the influence of the back electromotive force etc. does not reach voltage magnification stages (pre-driver stage etc.) at the time of speaker connection, either, but it has various merits -- there is no dynamic distorted generating.

High speed-ization of weight flat amplifier was thoroughly carried out to CD play, and improvement in a slew rate is realized.
Moreover, the substantial composition, such as all the signal course perfect Capacitor-Lesses (perfect direct-current composition) and non switching Class-A electric power magnification, is adopted.

It is used for it, carrying out parallel connection of the power transistor of Pc130W to an output stage.
Moreover, the large-sized toroidal transformer of 390VA, four newly developed phi50x100mm block capacitors for audios (12,000micro-Fx4), and a fast recovery diode are adopted as a power-source part. Especially a block capacitor is arranging according to a right-and-left channel near the output stage, and is suppressing the mutual intervention.

The differential amplification circuit by low-noise FET is adopted as the first rank, and it has become the parallel connected broadband design at the equalizer amplifier part. moreover, the high region by high impedance cartridges, such as MM type cartridge, -- the circuit system which suppresses a distorted increase is adopted.
Moreover, the allowable input is improved by the establishment meter circuit which raised service voltage conventional ratio about 20% by adoption of newly developed high proof-pressure IC.

The input terminal only for DAD which connects CD player etc. is carried.

The broadband real-time tone control with a turnover change is carried.

The high-speed protection circuit is carried.

The phi0.26mmx37 cord which displayed polarity is adopted as a power cord.

Two kinds of variations, black and champagne gold, occurred.

Champagne
A

Rating of a mode
Form Integrated Amplifier
<Power amplifier part (Tuner -> SP out)>
Output power
(both channel drive, a sine wave continuation output)
170W+170W (6ohms)
140W+140W (8ohms)
Input sensitivity/impedance 150mV/47kohm
THD 0.003%
Cross modulation distortion 0.002% or less
TIM distortion Below measurement full limits
Slew rate More than }350v/microsec
Output bandwidth (both channel drive) 5Hz - 80kHz (THD 0.02%)
Frequency response (at the time of 1W output) 1Hz-250kHz+0 -3 dB
Output load impedance (1kHz) 0.1ohm
Output terminal Speaker AorB: 6ohms - 16ohms
Speaker A+B: 12ohm-16ohm
Headset jack: 550mW/eight ohms
<Preamplifier part>
Input sensitivity/impedance Phono MM: 2.5mV/47kohm
Phono MC high: 0.25mV/100 ohms
Phono MC low: 0.125mV/100 ohms
DAD, Tuner, Aux, Tape:150mV/47kohm
The maximum except take-off/Output power 14.5V/150mV
THD 0.001% or less (1kHz, 8V)
RIAA deflection 20Hz-100kHz}0.2dB (MC/MM)
<Synthesis>
Signal to noise ratio (an input short circuit, Weight A) Phono MM: 90dB (at the time of a 2.5mV input)
Phono MC: 75dB (at the time of a 0.25mV input)
DAC, Tuner, Aux, Tape: 110dB (at the time of a 150mV input)
Tone control Bass: }8dB (50Hz, 100Hz)
Treble: }8dB (10kHz, 20kHz)
Subsonic Filter 18Hz, 6 dB/oct
Muting -20dB
Loudness control characteristic Low-pass: +7dB (100Hz)
High region: +6dB (10kHz)
Power source AC100V, 50Hz/60Hz
Power consumption 245W
Dimensions (a base, a knob, a terminal included) Width 470x height 168x depth of 440mm
Weight 15kg